podcast

14: Maila chefred

I avsnitt catorce av dtugget så snackar Emil, Pontus, Toby och Teodor om Ballofix, ASMR, pizza samt att dtugget har utlyst en jingeltävling.

Ladda ned mp3