d midsommar buggen

Fredrik vs Anime

Che Fred

En kall decembermorgon värms jag i Meta när dtek-projektet är i full gång och plötsligt dyker en ny grå bild upp på META-TV. Anime är härmed bannat i META. Konglig Lokalchef, Fredrik Blomqvist, har missbrukat sin makt genom att propagera sin personliga agenda för animens förbjudande i sektionslokalen. Är det för sektionens bästa eller endast tyranniskt maktutövande?

När jag konfronterar Blomqvists ifrågasättbara beteende skriver han “Jag måste säga att det här var en oväntad karaktärsutveckling från din part, det sagt så leder anime endast till degeration vilket inte är hälsosamt för den redan socialt inepta datalogen”. Det må stämma, men samtidigt är det inte en ursäkt. Jag vill konsumera video som är klassad som certifierade bangers och musik på ett språk som jag inte förstår mig på. Det här är en fråga om yttrandefrihet och att kunna vara sig själv i sektionslokalen.

För att vara helt ärlig så fanns det en tid då jag inte heller gillade anime. Det var en förvirringens tid och mina åsikter var då endast baserade på fördomar kring konstformen. Efter utövandet av normkritik och att ha blivit indoktrinerad av Makoto Shinkai-filmer är jag av en helt annan åsikt. Nu finns det inget bättre!

Sammanfattningsvis är det här beteendet inte okej. Speciellt inte när det kommer från en lokalchef. Därför hoppas vi på ett mer liberalt förhållningssätt till anime under Carl Liljencrantz styre. Let them watch anime, som Marie Antoinette sa.

meta anime rules