d midsommar buggen

Studs gröna omställning

Fredrik, Melvin och Valle

I takt med att klimatet går åt helvete blir det allas ansvar att hjälpa till. THS och Datasektionen är inget undantag. Sektionen har på senare dagar kommit att leda arbetet mot ett hållbart sektionsliv. THS har skrivit och implementerat en klimatpolicy som för det mesta följs. Bilen har sedan årsskiftet gått på biodrivmedel och matsvinn minskas med behållkylen. De flesta nämnder följer alltså redan sektionens klimatpolicy ritualistiskt men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

I år är det dags för nästa stora kliv, och i enlighet med §5.1 i Klimatpolicyn ska STUDS (STUDiereSan) sluta flyga. Enligt dbuggens beräkningar stod flygandet inom detta projekt för 113% av sektionens totala utsläpp, vilket utgör cirka 4% av Sveriges klimatpåverkan. STUDS har gått ut med löftet om att 2024 resa med tåg och planerar att träffa sin huvudsponsor Shell färre gånger för att minska utsläppen[källa saknas].

Potentiella resmål inkluderar Berlin, London, Novosibirsk och Mörby Centrum. Trots dbuggens prisvinnande journalistik har vi inte kunnat förstå vad STUDS faktiskt gör, men målet med studieresan skulle kunna vara att undersöka datalogins påverkan på resandemönster och järnvägsinfrastruktur i olika länder.

Då ingen velat söka ledningsgruppen i STUDS 2024 finns det ingen kommunikationsansvarig så har STUDS 2024 inte kunnat kommentera dessa uppgifter.