nØlledbuggen

Hur man stavar till dbuggen

Chefredaqtör, Patric Lantz

Det är väldigt enkelt att stava till dbuggen, litet d, litet b, litet u, litet g, litet g igen, litet e, litet n. Trots detta så verkar allmänhetet endå stava fel på dbuggen. I en artikel skriven av Osqledaren så stavar dom dbuggen med stort D. Man skulle kunna tro att en väl etablerad tidning på THS skulle ha bättre koll på hur man stavar dbuggen, men detta är inte fallet.

Men det är inte bara Osqledaren som stavar fel; även Mottagningen har stavat fel på dbuggen i en mailkonversation. Mottagningen har fått för sig att dbuggen stavas “D-Buggen”, vilket är helt fel.
dbuggen intervjuade Albin Remnestål för att höra vad han hade att säga om saken:

Det är tråkigt; det är lite av en identitetskränkande handling. Man han hade kunna tro att M-Ottagningen hade kunna stava rätt till den käraste nämndens namn.

dbuggen vädjar nu till alla sina trogna läsare, samt nØllan, att upplysa allmänheten om hur dbuggen stavas.