nØlledbuggen

dbuggen: Världens svåraste jobb

Albin Remnestål

Att redaqtionens uppgift hör till de viktigaste, svåraste och mest prestigefyllda uppgifterna i världen, ja kanske till och med på sektionen, är ett faktum som ingen bestrider. Att bevisa dbuggens enorma signifikans är en så trivial uppgift att samtliga matematikprofessorer på KTH skrattade mig rakt i ansiktet när jag bad dem härleda beviset. Ja, inte ens Chalmers mest låglevlade matematikstudenter hade problem att bevisa dbuggens värde.

Självklart kände nØllan själv denna oerhörda närvaro redan vid Sektionsrundvandringen. Måhända fällde nØllan till och med en liten tår i högaktningsfull vördnad vid blotta åsynen av redaqtionens stolta medlemmar. Men nog om detta; för vidare hyllningar uppmanas istället läsaren själv följa denna länk.

Så vad är det egentligen som gör redaqtionens arbete så svårt? Kära läsare, det är ingen enkel fråga att besvara. När andra tidningar och nyhetssajter lider av kroniska problem såsom idétorka, oerfarna skribenter samt skadestånd och dryga böter till följd av läsare som dött av uttråkning är dbuggens problem snarast de motsatta.

Det är nämligen så att återhållsamhet är vårt största utmaning; ett problem som varje redaqtör kämpar emot varenda sekund. Jag ska inte sockerbelägga det nØllan, det är en fruktansvärd och olidlig tillvaro. Föreställ dig att ditt sinne fullkomligt sprutar av intressanta idéer som du inte kan dela av rädslan för vad dina insikter kan ställa till med i en värld som ännu inte är redo; vår värld. Dina fingrar försöker skriva i 100 knyck på ett tangentbord som inte finns, din mun talar om nyheter som ännu inte hänt och dina ögonlock blinkar morgondagens grävande scoop i morsekod, helt bortom din egen kontroll.

Självbehärskning; förmågan att bara skriva ett fåtal artiklar om året – det – det, är hur dbuggen verkligen utmärker sig. Endast en promille av redaqtionens artiklar passerar genom våra tuffa kontroller; och det oftast endast när promille passerar genom redaqtionen.

Avslutningsvis skulle jag vilja avsluta med ett par visa ord varvid denna redaqtör lever:

Med många artiklar kommer många ansvar. Med långa artiklar kommer långa ansvar. Med artiklar kommer ansvar. artiklar ansvar. artlar anvar. ala ana. aa aa. aaaa. AAAA. AAAAAAAAA.