försenat nummer nummer

Eppu - The Finnimalistic Text Editor

Eppu Jauhojärvi

Programmerare har länge sökt efter den absolut bästa text editorn för att kunna skriva kod så snabbt som möjligt!

I en undersökning av Aifo, Albins institut för opinionsundersökningar, så har programmerare världen över fått rösta fram den bästa text editorn. Resultatet blev detta:

Aifo kom snabbt fram till slutsatsen att programmerare vill ha en så minimalistisk texteditor med så få features som möjligt.

Aifo: I en texteditor ska man bara kunna redigera text, söka, skriva till fil och avsluta.

Detta resultat har lett till utvecklandet av den nya och extremt minimalistiska text editorn Eppu. Målet med Eppu är att man inte ska behöva flytta fingrarna över huvud taget när man kodar. Detta kommer reducera både risken för musarm och tiden man spenderar att skriva kod. SRFMMM, Svenska Riksförbundet För Människor Med Musarm, ser positivt på utvecklandet av Eppu.

För att undvika att behöva flytta på händerna så kan man endast använda tangenterna Q, W, E, F, J, I, O, P och mellanslag. I redigeringsläge så representerar Q, W, E, F, J, I, O och P bitar i en byte och byten representerar ett ascii-tecken.

För att skriva en bokstav så håller man in tangenterna för det binära talet som tillhör det Asciitecknet. Sedan så trycker man på mellanslag för att skriva ut bokstaven.

När man inte är i redigeringsläget så representerar:

Q - quit

W - write

E - skriv Eppu på raden man är på

F - find

J - left arrow

I - up arrow

O - down arrow

P - right arrow

Det är alla features man behöver för att kunna koda.

Diverse kommentarer från människor med åsikter:

Hannes: Varför heter den Eppu? Kan den inte heta Hannes?

Shappe: Jag har inte sett den.

Emil: Är det där en finsk flagga?

Aron: På min tid stämplade vi hålkort…

I dagsläget så är Eppu bara i beta pre alfa release och alla features har inte lagts till. Man kan endast läsa ett textdokument och inget mer. Eppu förväntas vara färdig 3:e Juni 2018

Här ser vi välkommstskärmen som visas när man startar Eppu. Splash screen