den riktigt bra-dbuggen

Nämnder i korthet

Aron Strandberg

Några av de nämnder som inte skrev en längre artikel får här en kort beskrivning av Redaqtionen!

KF tänkte skriva en text här, men de beslutade för att bordlägga det. QN anordnar en ny aktivitet i Meta varje tisdag, men det är brädspel nästan varje vecka. NLG gör så att företag kommer hit och cashen rullar in. Prylis säljer ovvar, märken, och ibland även sin själ. Studienämnden arbetar hårt för att förbättra utbildningen. DEMON är anledningen till att vi inte fick Maskinen på nØllegasquen. KÖN arbetar för att det ska bli utdaterat att fråga om könsfördelningen när du berättar att du pluggar Datateknik.

Några andra av Datasektionens många nämnder presenterar sig själva härefter!