nytt blod-dbuggen

D-rektoratet, vad gömmer de på månens baksida?

Per Nyberg

Djup in i KTH’s mörka salar döljer sig något så mystiskt och sekretessbelagt att ytterst få har fått bevittna dess yta. Det är så klart D-rektoratets hemliga arkiv vi pratar om. Med hjälp av grävande journalistik och en beslutuppföljd budget så kan man konstatera att det försvinner en hel del pengar in i denna gåtfulla organisation. Det påstås att dessa pengar går till sådana saker som “fika” och “mat till sektionsmöten” men detta är rimligen bara bluff och båg. Sanningen är snarare att Drek i hemlighet har byggt en raket som kan transportera utvalda till månen. För vad vet ingen men en sak är säker, de döljer något och det finns helt klart på den sidan av månen där ingen vet vad som försiggår. Kan det vara där som de gömmer alla sina skelett som inte rymdes i garderoben? Är det där de förvarar materialet till verksamhetsberättelsen? Ingen vet. Men vad vi vet är att de döljer något, och det måste gås till botten med.