Return of d bugg - The sequel

Revival of the Redaqtionen

Che Fred

Kära läsare, Datasektionens buggnämnd är living and thriving. Efter några sömnlösa och koffeinberikade nätter av slitsamt skrivande och layoutande håller du nu i en splirrans ny dbuggen. På bilden nedan är hela 47% av Redaqtionen samlad.

Ni ser fr.v. Johan Hahlin läsandes Little Birds Erotica, Valentin Quapil läsandes Leif GW Persson, Meya Wikner i en powerpose, Che Fred hållandes en bok om Napalm på väg att begå krigsbrott, Fredrik Blomqvist i en lånad frack, Daniel Hu hållandes hemliga dokument (CIA, ta honom) och Douglas Fischer Horn af Rantzien.

Ej närvarande: Niklas Snabb Vatn, Pontus Söderlund, Melvin Jakobsson, William Agnér, Felix Murnion och Kevin Wenström

picture of redaqtionen

  • Ansvarig utgivare: Laura Nilsson, [email protected]
  • Tryckinfo: April 2023 av USAB i 55 exemplar
  • Källor: Killarna i Discord etc
  • Sanningshalt (bool): Ja
  • Speciellt tack till: Viggo Kann för Periodens Prosam