nytt blod-dbuggen 2018

Svågerpolitiken inom redaqtionen - Ett djuplodande reportage

Samuel Hertzberg

I Transparency Internationals korruptionsindex får Sverige rankingen 6/100, där noll är mycket lite korruption och hundra är osqledaren. Det betyder att Sverige är sexa i världen i att vara bra på att inte vara korrupta. Många långa år av slitsamt arbete från våra föregångare har lagt grunden för att ett sådant härligt och transparent toppskikt ska vara det enda alternativet.

Men det blåser kalla vindar mellan fundamenten som vårt samhälle vilar uppå. Efter anonyma tips har dbuggens anti-korruptionsorganisation sluta muta meta beslutat sig för att vända sitt vakande öga inåt för en intern utredning. Det är nämligen så att redaqtionen har tagin in en person utan ens en intervju enbart på grund av dennes familjeband. Denne person är ingen mindre än redaqtör Olle. Efter mycket efterforskning så hittade man med hjälp av dbuggens överste felstegsmakare Sofia von Schnittzensimmer ett sätt att räkna ut familjebandet. Denna uträkning kunde sedan användas för att extrapolera från en lista av familjemedlemma hittad i Olles pennskrin. Med trädet framför ögonen blir det smärtsamt tydligt hur djupt i skiten vi är. Se bilaga:

Som vi ser är alltså Olles kusin gift med Jesper Bränns bror. Det är fanimig helt sjukt hur detta kunde glida under sektionens radar. Redaqtionen tog kontakt med Olle för att få en kommentar. Olle skrev i sina svar att han var väl medveten om att han hade familj inom dbuggen men skrev att han togs med i redaqtionen på grund av sina meriter och inte nepotism. Olle kunde varken bekräfta eller förneka att familjeträdet stämde med verkligheten. Redaqtionen har även försökt nå Jesper Bränn men denne mumlade bara något om Olles mormor och the Bootstrap Paradox och försvann i tomma intet. Det är en mörk dag på redaqtionen, vi ber samhället att vara förstående i denna tid av vånda.

Eventuella mutor kan mailas till chefred.