Testa, utforska, analyseradbuggen

dbuggen skriver högskoleprovet pt2

Bellman Snickersson

Juste, jag glömde skriva vilket resultat jag fick.

Jag höjde mig med 0,05.

Ägd, Emil.