haikudbuggen

När kommer tuben?

Mikael Forsmark

dbuggen har producerat poesi på höga (promille)nivåer

Det är någonting med alkoholens förtrollning. Med ett par sidoeffekter åsidoräknade så har den en förmåga att få dig att känna dig som störst, snyggast och smartast samtidigt som sannolikheten stiger att andra också uppfattar dig som just det. Din bordsgrannes alldagliga pladder om syntaxlabbar och antalet mail denne har skickat till [email protected] kan under rusets trummande missplaceras av ditt sinne in i det litterära finrummet bland storheter som Hamlet, Odysseen och Kaffedbuggen, och det är inte sällan man för stunden känner sig lite mer kulturell efter ett konversation över en box rött.

Denna återkommande tjuvåkning på finlitteraturens lyxyacht har dock på senare år börjat irritera notoriska bokviftare med Dr Schnittzheimen i täten, som ej upphör att förfäras över hur den system(bolag)atiska utsuddningen av poesins gränser gör att ämnet helt håller på att förlora sin pretentiösa glans. När Chefredaqtör Emil än en gång drömskt flöt iväg i redaktör Pontus pizzasnack under inspelningen av dtugget här om veckan så var råget måttat, och den internationella dikteliten har alltsedan dess bönat till dbuggen att reda ut denna röra.

Som den kvantitetssuktande konstillation som dbuggen är så beslutade redaktionen sig för att på nära håll studera alkoholens reella och imaginära påverkan på ett sällskaps diktning. Som självklart versmått valdes Haikun, vars brutalt ärliga rytm har avslöjat bedragare sedan 1400-talet. Nås ett poetiskt klimax ju mer alkoholenheter som intas? Läs och döm.


Så gick haikuskapandet till

dbuggens redaktion bestående av Emil, Heine, Micke, Pontus, Samuel och Teo samlades en lagom deprimerande novemberkväll i en kall studentlägenhet och författade 10 haikus per person fördelade på 10 omgångar. Innan varje haikuomgång intogs en alkoholenhet (motsvarande 33cl starköl eller 4cl starksprit) inom 30 minuter samtidigt som den kommande omgångens tema bestämdes. I slutet av varje haikuomgång läste alla upp sin nyss skrivna haiku för gruppen innan nästa haikuomgång påbörjades. Alla haikus författades med papper och penna och det som skrivits ned fick ej korrigeras. Därmed varnas känsliga läsare för ett fåtal oförlåtliga diktfel.

I slutet av kvällen summerades alla haikus och varje temas bästa haiku valdes ut av gruppen, och dessa haikus finns presenterade i sammanställning nedan. På teman där det var hård konkurrens valdes även så kallade Honorable Mentions. Vet du inte vad en haiku är? Googla.


18:00 - Sen höst och bakfylla.

Kortare dagar
Under en blöt filt av moln
Världen dör igen

Samuel Hertzberg


18:26 - Kunskap

Kunskapens källa
Förgiftar likt ormens bett
Aron var äckligt

Pontus Broberg

Honorable Mention:

Kan man veta någonting
Sanning är en konstruktion
Vive la ignorance

Teodor Hurtigh Isaacs


19:00 - Kvantitet före kvalitet

Tio fåglar där
Och en fågel i min hand
Jag släpper den nu

Teodor Hurtigh Isaacs


19:26 - Barndomen

Fotbollen flyger
Pappa slänger sig höger
Jag sköt åt vänster

Emil Lindblom


19:58 - Syskon

Syster och en bror
Har det trots allt väldigt bra
Hoppas det varar

Marcus Heine


20:34 - Edgy

Hur mörkt är svart guys?
Färg är socialt påhitt
Svart är allt som finns

Mikael Forsmark


20:58 - Walk of shame

Jag går bara hem
Varför är detta konstigt?
Var finns skammen här?

Samuel Hertzberg

Honorable Mention:

Går fram på gatan
Mellangärdet värker typ
När kommer tuben?

Mikael Forsmark


21:25 - Dekadens

Tentan är imorrn
Jag kollar film hela dan
Total ignorans

Marcus Heine


21:59 - Gryning

Morgonen öppnas
Jag ser livet i vitögat
Nu skapas minnen

Emil Lindblom


22:26 - Hopp

Fyllan slår mig hårt
Lika hårt som framtiden
Hoppas du njuter

Pontus Broberg


Avslutande ord

Ja, jag säger det alla känner. Inget öga lämnades torrt. För att ändå inte helt frigöra Dr Schnittzheimens vrede på dbuggens redaktion så lägger jag in brasklappen att resultatet inte är statistiskt säkerställt med traditionella mått mätt. Vill du ändå bevisa vår tes? Läs kvällens övriga haikus i artikeln nedan och ha näsduken nära tillhands.

Vive la ignorance