d(a)buggen

dbuggen testar frånkopplad stvaningskontroll

Knistran Högdberg

dbuggen har under många långa år använts sig av stavningskontroll för att hålla kolla på alla de lrångliga orden i de svenska språket. Dyra pengar av dbuggen till synes ondliga bugdet har lagts på avancerade program för att artikllarna ska hålla den standaraden som de alltid hålllt. Ideérna är dock alltid orginella och kommer alltid djuot innifrån själen, även fast de ibland behövers luras fram med lite substanser, Vilket alltid leder till ärliga läsverfad artiklar. Fast under denna experimentella övning kommer detta dyra rättstavningsprogram vara helt frånkopplat. Ingen vet vad detta kommer leda till, eller bvilka konsekvenser det komemr frå. Korrläsnning är för töntar och inget som bduggens prisbelönat journatlister anvädenr sig av. Så det ni läser nu äri den allra srenastte formen av jounalistitk. Det jag vill komma till är hur flask all a andra tidningar och medirer är.Degörmmer si okompetends bakom dyra probgram ohc andra persners vakadne ögnon. Våra resa själar och samvete är det dyratste vi äger, til och med dyrare än de t jävla programmet vi al alla pengerar åp i våvrans. jag tyckr iv borde lägga mer pengar på cool aprofilkläder så vi kan taoss runt i skolan som jocks från en amerikasnc highschiil ruelle. Jag skirver denna atirkeln mensad jag ricker obrk, emen trort inte det negastivt påverjar deit skläöna flöde jag har. TExten flyter ut fr mina fingarar jovh jag är ganskas å jäklva säker op att det inte behljövs nå jäkla elektronikst hkjälp fö ratt få en vacker text som flyutret som een porladne åa vhallonsfat. ÖLen sakuumu lgiger poå okanter avan glöaster ocjh sreu tsom flnalen färgade r draknar som slogs i asolkuåppgången. OHc amed dedasas koerta och veacja ord känner jag ajhtrta jag kägeger oign själk vi texten ja g skriver, för atta mina kösasare oskma opfå den så ocenetsurerard verk somn möjlkjgt.tkakc för mimg!