hyperboliskt dbuggen

Ordspråk

Shayan Effati

1. Jesus gick på varannan vatten

2. Bit inte den hand som du föder ut

3. ICA Nära skjuter ingen hare

4. Den som ger sig in i förhållandet får förhållandet tåla

5. Bajsnöden har ingen lag

6. Aron säljs långt från trädet

7. ven min stjärt har sina fläckar

8. Ju fler cocks, desto sämre soppa

9. Den som är satt i skuld får fett bra lön

10. Kasta inte pärlor åt svinen, ge dom till oss… snälla