färgblindsnummer

Parkering

Parkeringsvakt: Samuel Hertzbiluthyrning

Nu har våra kollegor på mitt i, Östermalm gjort detta supersatsiga korsförhör av Östermalms invånare. Vi är så glada att åtminstone en tidning vågade ta tempen på den politiska pulsen. Svaren är täckande och mångsidiga, Skola & vård, vård & skola, demokrati samt bostäder. Men den kanske mest brännande frågan var det bara en medborgare som vågade ta upp.

Vi måste prata om parkering! Åt helvete med skolan, pensionärerna och bostadsbristen. … det är rätt dyrt att stå med tanke på att man betalar så mycket i skatt. - Martin Tallroth, parkerande östermalmsbors främsta företrädare.