d(ecennie)buggen

tentaångestinspo

George Bassilious (GB) inspiratör, motivatör, tentaskrivör

det är mars! ni vet vad det innebär… optimism month! ​​​J​​​​a och ​​​A​​​​bsolut inte bara det utan det är också tentaperiod, ​​G​​​alet! ​​VIL​​​ka har inte saknat tentorna egent​​​L​​​​ig​​​​E​​​​n? ha inte ångest och ​​B​​li inte superstress​​A​​de fö​​R​​ även f​​A​​st det kan​​S​​ke går s​​Ä​​mre än vanli​​G​​t så vet j​​A​​g att ni kommer kl​​A​​ra tentorna! jag vill att du ​​T​​änker på de​​T​​ jobbigaste som har me​​D​​ tentorna att göra och sedan ​​U​​teslut de tankarna från din sj​​Ä​​l omedelba​​R​​t. ​​A​​tt göra det kommer kännas som en ​​W​​at​​E​​rfall av ånge​​S​​t s​​O​​m lä​​M​​nar din kropp eft​​E​​rsom man tagit bort dessa ​​O​​behagliga tenta​​CH​​ockarn​​A​​ garan​​T​​era​​T​​. ​​T​​änk inte på ​​E​​ra te​​NT​​or utan ​​OR​​oa er mer över hälsa​​N​​ och må br​​A​​! som man säger i branschen.. det ​​KOMMER​​ finnas mån​​G​​a omtentor men inte omg​​Å​​ngar av ​​SUPERBRA​​ vibes!

Nu tänker ni säkert.. “Vad fan gaggar han om?” och “har du inte lärt dig hur man skriver rätt med stora o små bokstäver?” Mitt enda svar till er är att läsa om artikeln men bara läs de stora bokstäverna <3

DISCLAIMER

Jag har underlättat det för er som inte pallar igenom denna text igen genom att markera de stora bokstäverna.. Har ni frågor om vad som egentligen står är det bara kontakta mig eller [email protected]