paraplybuggen

Nya tentamensregler

Praktikalia Formalia

Den 24 Novbember 1984 fattade KTH:s rektor beslut om att NYA tentamensregler införs fr. o. m. tentamensperiod 1, höstterminen 1984.

Förändringarna av regelverket för salsskrivningar berör samtliga studenter vid KTH!

De viktigaste förändringarna ur studentperspektiv är att:

  • För att kunna säkerhetsställa att studenten faktiskt är den som student utgör sig för att vara kräver vi nu alltid fotolegitmation samt ett fullständigt släktträd hela vägen upp till Gustav Wasa.

  • Medhavd matsäck får ej överstiga 117g i vikt, eller 1 (en) kubikdecimeter i total volym. (Du kommer ändå inte ha tid att äta något av det.)

  • Om rektor Sigbrott skulle infinna sig i lokalen, måste samtliga studenter utbrista i oavslutande applåder. Den student som slutar applådera först får omedelbart F på tentamenstillfället, eller blir relegerad.

  • Vid nödsituationer där något larm ljuder så som brandlarm, flyglarm eller hesa fredrik, skall samtliga studenter ledas ut ur lokalen av tentavakten mot den förutbestämda uppsamlingsplatsen. På grund av budgetindragningar kommer studenter inte ges något ytterligare tentamenstillfälle.

  • Husdjur som kan utlåta något form av ljud som kan uppfattas som mänskligt tal får ej vistas i lokalen. Detta på grund av tidigare problem med fusk.

  • Lärare kommer inte längre rondera alla skrivsalar, så frågor angående skrivningen kan ställas till tentamensvakterna. Detta räknas som fusk och kommer leda till omedelbar avstägning på KTH och en disciplinprocess kommer inledas.

  • På grund av budgetindragningar, så är skrivtider på många tentamina nu reducerad till 3 (tre) timmar från de tidigare 5 (fem) timmar. Reducering kommer fortsätta efter period 3 för att kunna nå målet med sub-sekunds tentor innan HT 2020.

  • På grund av budgetindragningar, kommer nu tentor inte längre rättas utan antar istället ett betyg enligt en normalfördelning. OBS: Detta gäller givetvis inte kursen SF1626 (Flervariabelsanalys red anm.).

  • Studenter kommer nu behöva genomgå en säkerhetskontroll innan tentamenstiden påbörjats. Säkerhetskontrollen kommer infatta kroppsvisitering i privat rum, följt av en röntgenanalys på medhavt matriell.

  • Klagomål eller synpunkter över rättning av skriven tentamen kan studenten fetglömma.

Samtliga punkter signeras av rektor på KTH:

Sigbrott Kärlsson (vi vill inte bli fällda för urkundsförfalskning red. anm.)